Absolventi

DJ B-Willies

DJ B-Willies

 DJ B-Willies - īstajā vārdā Jānis Vilītis, jau bērnībā daudz interesējās par mūziku, īpaši par mūzikas atskaņošanas iekārtām - izjaucot tās un no jauna saliekot. Laikā, kad mūzikas lejupielāde no globāla tīmekļa nebija tik plaši pieejama B-Wiilies sev tīkamāko mūziku ierakstīja no radio uz datoru,caur primitīvo "movie maker", tādējādi veidojot savas mūzikas izlases. Vēl pirms DJ gaitām B-Willies kaislīgi aizrāvās ar MCing un Hip-Hop kultūru kopumā un tādēļ B-Willies savam pseidonīmam priekšā var likt gan DJ, gan MC. Pirmās nopietnās darbības Pie DJ pults notika Olaines 1. vidusskolā, kur B-Willies pildīja un joprojām pilda skaņu operatora pienākumus, apskaņojot skolas pasākumus kā arī spēlējot skolas diskotēkās. 2008. gada rudenī B-Willies iestājās Ritma Institūtā un uzsāka 8 mēnešus ilgstošos Vinyl [plašu] DJ kursus DJ Rudd apmācībā. Pēc sertifikāta iegūšanas pavasarī, dīdžejings vairāk kļuva par sirds lietu. Viņš tika manīts spēlējot vairākās privātās balītēs un Olaines pilsētas lokālajās diskotēkas. Paralēli B-Wiilies parādījās arī apskaņojot vairākus kultūras pasākumus tādus kā piem. "Muzeju Nakts" B-Willies, mīl mūziku un vēlas šis pozitīvās vibrācijas, ko mūzika sniedz viņam, sniegt arī jums klausītāji. Apmeklē: http://draugiem.lv/bwillies
http://djtop.lv/dj/b-willies/
^ top